K3 Yetki Belgesi kimlere verilir ?

K3 Yetki Belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler yurtiçinde ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilirler.